преподавател

преп. Любка Славова

Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 9:30-11:00 201 II Корпус
Вторник 11:00-12:30 201 II Корпус

Професионална автобиография:


ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• 1979-1984г.
• Име и вид на обучаващата или образователната организация Софийски университет "Св. Кл. Охридски", ФКНФ – Испанска филология;
• Основни предмети/застъпени професионални умения Специализация по испаноамериканска литература;
Втора специалност – Руска филология

ТРУДОВ СТАЖ

1.1984-1989г. - СУ “Кл. Охридски”, катедра “Чужди езици”
• Заемана длъжност Хоноруван преподавател

2.1985-1990г. - БОДУ - Преводач

3.1991-1992г. - Българско-испанската фирма ПРОСИТЕК, Преводач

4.1992-1994г. Редовен отпуск по майчинство

5. 1994-2007г. - УНСС, Редовен старши преподавател по испански език

6.от 2007г. - НБУ, преп. в Деп. “Чуждоезиково обучение”
- Практически испански език,
- Публицистичен превод;
- Превод на административно-правен текст;
- История и цивилизация на Испания;
- История на испанската литература;
- История и цивилизация на Испаноамерика и др.


Публикации:


1.“По суша, въздух и море” – учебник по испански език за студенти, изучаващи “Туризъм”, изд. Стопанство, София, 05;

2.Испанско – български речник по туризъм и туристически дейности; изд. Велес, София, 06

3.Apuntes de historia de la literatura espanola; изд. Колибри, София, 08

Курсове от текущия семестър: