преподавател

преп. Олга Маринова

Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 16:00-18:00 Компютърен център (3 корпус
3 етаж) I Корпус
Петък 16:00-18:00 Компютърен център (3 корпус
3 етаж) I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: