преподавател

преп. Олга Маринова

преп. Олга  Маринова
Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
Приемно време:
Сряда 11:15-13:15 Компютърен център ІІІ Корпус
Петък 11:15-13:15 Компютърен център ІІІ Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: