преподавател

преп. Олга Маринова

Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Телефон:
Приемно време:
Петък 14:30-16:00 Библиотека I Корпус
Събота 13:00-14:30 Библиотека I Корпус
Неделя 12:00-13:00 Библиотека I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: