преподавател

преп. Райна Димитрова

преп. Райна Димитрова
Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
r_dimitrova@nbu.bg
Приемно време:
Понеделник 11:30-13:00 Компютърна зала ІІІ Корпус
Сряда 9:45-11:15 Компютърна зала ІІІ Корпус

Професионална автобиография:


Академична длъжност: преподавател
Основни изследователски интереси в областта на: Методика на чуждоезиковото обучение, морфосинтаксис.
Допълнителни изследователски интереси в областта на: Практическа италианска граматика

Образование:
2002-2003
Магистърска програма Методика на чуждоезиковото обучение
СУ"Климент Охридски"

1997-2001
СУ"Климент Охридски"
Италианска филология


Участие в европейски образователни проекти:

2010
участие в международен научноизследователски проект Glottodrama (италиански език чрез театър) финансиран по програма „Учене през целия живот” на ЕС
2009
участие в проект ТУРИЗМЪТ- НОВИ ЗНАНИЯ И ПРАКТИКИ , по програма Учене през целия живот, Леонардо да Винчи.


Допълнителна квалификация:
2008-2011
участие в серия квалификационни семинари за преподаватели на Италиански културен институт, София
2001
квалификационен курс по търговска кореспонденция и икономическа терминология в Университета за чужденци в Перуджа, Италия


Публикации:


Курсове от текущия семестър: