преподавател

преп. Райна Димитрова

преп. Райна Димитрова
Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 10:00-13:00 Библиотека I Корпус

Професионална автобиография:


Професионален опит:
от 2007 до момента
щатен преподавател по италиански език в Нов Български Университет
2008-2009
преподавател по италиански език в специализирана школа Италика, София
2005-2007
хоноруван преподавател по италиански език в Нов Български Университет
2003-2007
журналист и преводач в АИИ Дейта Процесинг, София
2002-2003
Преводач и координатор в Karnolski Art Centre

Участие в европейски образователни проекти:

2010
участие в международен научноизследователски проект Glottodrama (италиански език чрез театър) финансиран по програма „Учене през целия живот” на ЕС
2009
участие в проект ТУРИЗМЪТ- НОВИ ЗНАНИЯ И ПРАКТИКИ , по програма Учене през целия живот, Леонардо да Винчи, проведен от сдружение ЗНАМ И МОГА

Образование:
2002-2003
Магистърска програма Методика на чуждоезиковото обучение
СУ"Климент Охридски"

1997-2001
СУ"Климент Охридски"
Италианска филология
Морфосинтаксис, Италианска литература, Стилистика, Историческа граматика, Методика, Педагогика

Допълнителна квалификация:
2008-2011
участие в серия квалификационни семинари за преподаватели на Италиански културен институт, София
2001
квалификационен курс по търговска кореспонденция и икономическа терминология в Университета за чужденци в Перуджа, Италия


Публикации: