преподавател

преп. Магдалена Божкова

преп. Магдалена Божкова
Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
mbojkova@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


Образование:

2002-2004 СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по класически и нови филологии, магистърска програма “Франкофонски изследвания”, дипломна работа в направление нова френска литература на тема "Субективното време и смъртта в романите на Милан Кундера и Клод Мориак"

1998-2002 СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по класически и нови филологии, специалност “Френска филология”

Професионална дейност:

от 2007 - Щатен преподавател по френски език
Нов български университет

2005-2007 - Хоноруван преподавател по френски език Нов български университет

2005-2007 Преподавател по френски език в СЧОУ “Рьорих” и езиков център “Дива”

Допълнителен преподавателски опит - преподавател по френски език в Брюксел, Белгия (2017-2018), преподавател по български език и литература и човекът и обществото - Български образователен и културен център “Св. Климент Охридски”, Вашингтон, САЩ (2016-2017)

2003 - 2007 - преводач и асистент режисьор на късометражни и един пълнометражен филм на френския режисьор Франк Дейрис

Сертификати и квалификации

“Базови и специфични компютърни умения на учители” Министерство на образованието и науката и Майкросфт България
“STUDENS LUDENS – Мотивиране чрез игри” Доклад в Рамките на зимна школа “Мотивирани преподаватели – мотивирани студенти” Департамент “Англицистика” НБУ
“Рефлективна практика: Да се учим преподавайки” Център за обучителни ресурси НБУ и др.

Езици

Френски – C2
Английски – C1 Cambridge English: Advanced (CAE)
Испански – A2
Руски – A2
Немски – A1

Област на интереси: чуждоезиково обучение на възрастни, френска литература и култураПубликации:


Курсове от текущия семестър: