преподавател

преп. Боян Николов

преп. Боян Николов
Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 12:30-14:30 Компютърен център II Корпус
Сряда 12:30-14:30 Компютърен център II Корпус

Професионална автобиография:Трудов стаж:
октомври 2005 – досега

Заемана длъжност или позици:

преподавател по английски език

Основни дейности и отговорности:
- преподаване на английски език на различни нива на студенти от различни специалности
- изготвяне на учебна документация
- провеждане на семестриални изпити по английски език на различни нива според Общоевропейската езикова рамка

Име и адрес на работодателя:
НБУ гр. София ул.”Монтевидео”21


Заемана длъжност или позиция


Име и адрес на работодателя: ПЧАГ “Уилям Шекспир” гр. София
септември 2003 — юли 2005
Преподавател по английски език
- преподаване на английски език ученици – 8 – 12 клас

Образование и обучение:

Дати октомври 1996—юли 2001
Наименование на придобитата квалификация Магистър Английска филология
Основни предмети/застъпени професионални умения Лингвистика, литература, методика
Име и вид на обучаващата или образователната организация Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Ниво по националната класификация

Лични умения и компетенции

Майчин (и) език (езици) български

Чужд (и) език (езици) Английски език

Самооценяване Разбиране Разговор Писане
Европейско ниво (*) Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение
Език C1 отлично C1 отлично C2 отлично C2 отлично C2 отлично

Компютърни умения и компетенции Microsoft Office, интернет


Публикации:


Курсове от текущия семестър: