преподавател

преп. Славянка Стамова

преп. Славянка Стамова
Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
0885853766
Приемно време:
Понеделник 12:00-14:00 к.к Албена
офис 301 + електронна поща I Корпус
Вторник 12:00-14:00 к.к Албена
офис 301 + електронна поща I Корпус
Сряда 12:00-14:00 к.к Албена
офис 301 + електронна поща I Корпус
Четвъртък 12:00-14:00 к.к Албена
офис 301 + електронна поща I Корпус

Професионална автобиография:Europass
автобиография

Лична информация

Име Славянка Василева Стамова

Мобилен телефон: 00359885853766

E-mail dirstamova@yahoo.fr, sstamova@nbu.bg

Националност българка

Дата на раждане 11.06.1953

Пол жена

Предпочитана длъжност /
Сфера на работа Преподавател- образование

Трудов стаж

Дати 2019-2004
Заемана длъжност Директор Бакалавърска Програма –МХР-Албена и Директор Магистърска програма- Управление на луксозното хотелиерство към НБУ
Основни дейности и отговорности Организация на учебен процес и межд. Кординация на проекти- фр. дипломи
Име и адрес на работодателя Нов български университет
Вид на дейността или сферата на работа Висше образование

Дати 2004-1997
Заемана длъжност Директор Френска Програма „Маркетинг и Управление в хотелиерството”
Основни дейности и отговорности Организация на учебен процес
Име и адрес на работодателя Мк- Албена
Вид на дейността или сферата на работа Висше образование


2010-2004
Директор на Професионален център за обучение и преквалификация на Албена-АД
Дати 1
1999-1900
Заемана длъжност Управител –ресторант. част на фр. Клуб-Продинтур, Клуб 3000,Некерман-Белгия
Основни дейности и отговорности Управление на ресторанти
Име и адрес на работодателя Албена-АД
Вид на дейността или сферата на работа туризъм
Дати 1900-1976
Заемана длъжност Преподавател- фр. език
Основни дейности и отговорности Обучение на фр. език
Име и адрес на работодателя ЕГ-„Гео Милев”-Добрич
Вид на дейността или сферата на работа Средно образование

Образование и обучение

Дати 1972-1977
Наименование на придобитата квалификация Преподавател френски език и литература
Преподавател български език и литература

Основни предмети/застъпени професионални умения Френски език и педагогика и сп. курсове
Име и вид на обучаващата или образователната организация СУ-‘Кл. Охридски”-София
Ниво по националната класификация магистър
Дати 1990
Наименование на придобитата квалификация Управление на хотели и ресторанти
Основни предмети/застъпени професионални умения Ресторантъорство и хотелиерство
Име и вид на обучаващата или образователната организация CFC- Prodintour- France
Ниво по националната класификация Преквалификация и специализация
Дати 1997-2010 1990
Наименование на придобитата квалификация Педагогически съветник и преподавател по хотелиерство и ресторантъорство
Основни предмети/застъпени професионални умения
Организация и управление на обучение за френски диплом-BTS-HR и френски професионален бакалавър по Мениджмънт на хотелиерството и ресторантъорството .

2004-2012 Висше хотелиерско училище- Ница- Франция
Организация, координация и реализация на практическото университетско образование по хотелиерство и ресторантъорство

Университет „София-Антиполис-Ница-Франция
Име и вид на обучаващата или образователната организация GRETA- Lycee Hotelier- Nice- France
“Le Mirail”-CETIA- Toulouse-France

Ниво по националната класификация Преквалификация и специализация


?
Лични умения и компетенции

Майчин език Посочете майчин език - бълг. език

Други езици
Самооценяване Разбиране Разговор Писане
Европейско ниво (*) Слушане Четене Комуникативни умения Вербални умения

Френски език отлично отлично отлично отлично отлично
Руски език добро добро добро
(*) Common European Framework of Reference (CEF) level

Социални умения и компетенции

Организационни умения и компетенции

Технически умения и компетенции

Компютърни умения и компетенции

Артистични умения и компетенции

Други умения и компетенции

Свидетелство за управление на МПС Категория В

Допълнителна информация • •
2017год- Удостоена с Наполеонов орден
• „Офицер на Академичните палми”-с декрет от 14/07/2017 от Министерството на образованието на република Франция

.2001год- Удостоена с Наполеонов орден
• „Кавалер на Академичните палми”-с декрет от 21/02/2001 от Министерството на образованието на република Франция- министър Жак Ланг
• 2005год.-Почетен член на Асоциациата на хотелиерите от” Лазурния бряг”- Ница- Франция
• 2007год.-Почетен член на Ректората на Ница-Франция
• 2008год.-Почетен член на Асоциациата-Coup de coeur”-Лил-Франция
• 2009год.-Почетен член на Комисията по валидиране на професионални умения-Alpes Maritimes-Франция
• 2007-2013-постоянно присъствие в оперативните съвети на френските хотелиерски вериги-“Vacanciel”, “MMV” “GoldstarRessort”


• Участие в конференции-национални и международни срещи

• 07/05/2012год.-Инф. Среща на тема:: По- подготвени за пазара на труда” за представяне на процедура „Актуализация на учебните програми във висшето образование, в съотвествие с изискванията на пазара на труда”- гр. Добрич
• 16/04/2013год.- Участие в Уебинар на тема::Възможности за заетост 2014/2020”-гр. Добрич, Областен Информационен център
• 23/04/2013- Инф. Среща на тема: „Младежка заетост, добри практики и възможности на Оперативна Програма- „Развитие на човешките ресурси”-2014-2020год.- Областен Информационен център-гр. Добрич
• 30/04/2013-Инф. Среща на Областен Информационен център- гр. Добрич на тема-„ Публично-частни партнъорства-възможности през новия програмен период 2014-2020год.-
• . 2007 година- Ница- Туристически форум- Лазурен бряг- организатор: „Асоциации на хотелиерите от Лазурния бряг”

• 2008-2010- участие в туристически форуми в България и борси
• 2012- участие във Франкофонски форум-„Новата мисия на Университетите”-27/11/12-30/11/12-Букурещ- Румъния-организатор:АUF
• 4.Европейски летен университет-„Европа като правова общност”- Румъния от 18/07/12 до 25/07/12 организатор: АUF
• 5.2013- от 19-21 април-Франкофонски форум” Ролята на стажовете в обучението по туризъм”-Харков- организатор: Украйна- АUF

публикации
2017 -СТАЖОВЕТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ТУРИЗЪМ - АКТИВНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТИТЕ И БИЗНЕСА

Доц. д-р Соня Алексиева
Славянка Стамова

Нов български университет
Департамент „Администрация и управление”

БРОЙ 77 ОТ ДЕКЕМВРИ 2011 г.специално приложение на списание www.horemag.bg
Усмивки през сълзи и много, много труд

Публикации:


2017 -СТАЖОВЕТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ТУРИЗЪМ - АКТИВНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТИТЕ И БИЗНЕСА

Доц. д-р Соня Алексиева
Славянка Стамова

Нов български университет
Департамент „Администрация и управление”

БРОЙ 77 ОТ ДЕКЕМВРИ 2011 г.специално приложение на списание www.horemag.bg
Усмивки през сълзи и много, много труд
Курсове от текущия семестър: