преподавател

преп. Ралица Митева

Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 13:00-14:30 Библиотека I Корпус
Сряда 9:30-11:15 Библиотека I Корпус
Петък 13:45-14:30 Библиотека I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: