преподавател

преп. Ралица Митева

преп. Ралица Митева
Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 12:00-14:00 НБУ Библиотека I Корпус
Сряда 12:00-14:00 НБУ Библиотека I Корпус
електронна поща: rmiteva@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


Образование:
Магистър Английска филология - СУ „Св. Климент Охридски”,
Магистър Международни икономически отношения – УНСС

Изследователски интереси в областта на:
методика на чуждоезиковото обучение, използването на информационни технологии в чуждоезиковото обучение, съставяне на тестови материали за проверка и оценка на знанието по английски език


Публикации:


Курсове от текущия семестър: