професор

проф. д-р Борис Сергинов

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Телефон:
765166
Приемно време:
Понеделник 15:45-16:15 509 II Корпус
Сряда 15:15-17:45 509 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: