преподавател

преп. Ангелина Василева

Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
0882519740
Приемно време:
Четвъртък 9:00-11:00 Интернет зала (голяма) II Корпус
Петък 9:00-9:30 Интернет зала (голяма) II Корпус
Петък 11:15-12:45 Интернет зала (голяма) II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: