професор

проф. Иван Ланджев д.н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Телефон:
Приемно време:
Вторник 8:30-9:30 712 II Корпус
Вторник 13:00-15:00 712 II Корпус
Петък 13:00-14:00 712 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: