преподавател

преп. Нора Кръстева

преп. Нора Кръстева
Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
Приемно време:
Вторник 11:15-13:30 компютърна зала 3.корпус ІІІ Корпус
Сряда 11:15-13:00 компютърна зала 3.корпус ІІІ Корпус

Професионална автобиография:Europass
Aвтобиография

Лична информация

Име Нора Николаева Кръстева


E-mail nkrasteva@nbu.bg


Дата на раждане 29.05. 1969г.

Пол женски


Трудов стаж

Дати 2003-2010
Заемана длъжност преподавател, немски език
Основни дейности и отговорности преподаване на немски език
Име и адрес на работодателя НБУ, София, център за чужди езици

Дати 2003-2010
Заемана длъжност хоноруван лектор
Име и адрес на работодателя Гьоте -Институт България

Дати 2000-2003
Заемана длъжност учител
Основни дейности и отговорности преподаване на немски език
Име и адрес на работодателя Сдружение „Фридрих Шилер”

Дати 1999-2000
Заемана длъжност учител
Основни дейности и отговорности преподаване на немски език
Име и адрес на работодателя 127 СОУ “Ив.Н..Денкоглу”

Публикации 2010
Статия “ Musik im Deutschunterricht", списание „Чуждоезиково обучение”, бр. 4-5, 2010г.

Образование и обучение

Дати 1994 - 1999
Софийски Университет „Св. Климент Охридски”
Факултет по класически и нови филологии;
специалност: немска филология
Квалификации Магистър-филолог и учител по немски език и литература
Дати 2000 - 2010
участие в квалификационни семинари, уъркшопи и конференции в България и в чужбина свързани с методиката и дидактиката на обучението по немски като чужд език
Дати 2010
Гьоте институт, Мюнхен
Сертифициран изпитващ за провеждане изпити по нива за придобиване на Немска езикова диплома към Гьоте институт
Дати Октомври 2009 – февруари 2009
Гьоте институт, Будапеща
Мултимедийно обучение по немски език, курс за експерти
Дати 2008
Гьоте институт, Мюнхен
квалификационен курс:Немският език в международната бизнескореспонденция,
Дати 2005
Гьоте институт, Мюнхен
Тютор на на blended - learning курсове
Дати 2004 - 2005
Гьоте институт, София
Поредица квалификационни семинари: „Преподаване на немски език за възрастни”


Публикации:


2010
Статия “ Musik im Deutschunterricht”, списание „Чуждоезиково обучение”, бр. 4-5, 2010г.

Курсове от текущия семестър: