доцент

доц. Петя Александрова д.н.

Академична длъжност:
доцент
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Четвъртък 14:30-16:45 709 I Корпус
Вторник 9:30-11:15 709 II Корпус

Професионална автобиография:



Публикации:


Курсове от текущия семестър: