професор

проф. д-р Веселин Методиев

проф. д-р Веселин Методиев
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Телефон:
0888252626
Приемно време:

Професионална автобиография:


Почетен професор на НБУ.
Монографии:
Министерският съвет 1879-1886 г. Началото.С., 1999
Учредителното събрание в България 1879. Извори и коментарии. С., 2004.
Конституционният дебат в българския парламент през ХІХ век, С., 2016.
Един много добър човек. Константин Стоилов и политическата добродетел, С. 2019.
Носител на националната награда "Христо Г. Данов в категорията "Хуманитаристика" за 2019 г. за книгата "Един многодобър човек".


Публикации:


Курсове от текущия семестър: