преподавател

преп. Албена Младенова

преп. Албена Младенова
Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 9:00-11:00 компютърна зала ІІІ Корпус
Неделя 13:00-15:00 компютърна зала ІІІ Корпус

Професионална автобиография:


октомври 2003 - до момента
щатен преподавател по английски език
преподаване на английски език на студенти в общообразователни курсове на обучение
Нов български университет, гр. София, ул. Монтевидео 21
преподавателска дейност


септември 1999– септември 2003
хоноруван преподавател по английски език
преподаване на английски език на частни лица в курсове по английски език
Нов български университет ЦЧЕ София Завод Електроника бул. Шипченски проход” № 63
преподавателска дейност


септември 1997 – август 1999
хоноруван преподавател по английски език
преподаване на английски език на частни лица в курсове по английски език
Институт за чуждестранни студенти, София ул. Коста Лулчев № 28
преподавателска дейност

1992-1997
Приложна лингвистика
Английски език, фонетика, морфосинтаксис, лексикология, социолингвистика, психолингвистика, странознание, съпоставително езикознание, методика на преподаване на ЧО , теория и практика на превода и др.
Нов български университет


Публикации:


Курсове от текущия семестър: