асистент

ас. д-р Делян Керемедчиев

Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Телефон:
Приемно време:
Вторник 16:15-18:00 Online I Корпус
Четвъртък 12:15-14:30 Online I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: