преподавател

преп. Свилена Джурковска

Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 18:00-19:15 Компютърен център I (Библиотека) II Корпус
Четвъртък 16:15-18:00 Компютърен център I (Библиотека) II Корпус

Професионална автобиография:


Име СВИЛЕНА ДИМИТРОВА ДЖУРКОВСКA
E-mail s.dimitrova@nbu.bg
Националност българска
ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до) 01.10.2003г.
• Име и адрес на работодателя Нов български университет, Център за чужди езици, София 1618, ж.к. Овча купел, ул. Монтевидео № 21
• Заемана длъжност преподавател по испански език
• Дати (от-до) 04.2002г.
• Име и адрес на работодателя Център за чужди езици (ЦЧЕ), София , ул. "Княз Борис І" №99
• Вид на дейността или сферата на работа хоноруван преподавател по испански език
преводач от български на испански и от испански на български
• Дати (от-до) 09.2001г. – 01.10.2003г.
• Име и адрес на работодателя 13 СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", София, ул."Св. св. Кирил и Методий" №63
• Заемана длъжност учител по испански език
• Дати (от-до) 07.2002г.
• Име и адрес на работодателя МОН, София 1000, бул.: "Княз Дондуков" 2A
• Вид на дейността или сферата на работа оценител на учебници по испански език за 9, 10, 11 клас

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до) 01.07.2005г. – 25.08.2005г.
• Име и вид на обучаващата или образователната организация Мадридски университет Комплутенсе, Испания
• Основни предмети/застъпени професионални умения Езиков курс за преподаватели по испански език и литература
• Дати (от-до) 10.1997 – 07.2001
• Име и вид на обучаващата или образователната организация СУ “Св. Климент Охридски”
• Основни предмети/застъпени професионални умения ФКНФ, испанска филология
• Наименование на придобитата квалификация бакалавър
• Дати (от-до) 10.2001г. – 10.2003г.
• Име и вид на обучаващата или образователната организация СУ “Св. Климент Охридски”
• Основни предмети/застъпени професионални умения ФКНФ, испанска филология
• Наименование на придобитата квалификация магистър, програма “езикознание и превод”
• Дати (от-до) 09.1992г. – 05.1997г.
• Име и вид на обучаващата или образователната организация IV Eзикова гимназия “Фредерик Жолио-Кюри”, гр. Варна
• Основни предмети/застъпени професионални умения профил: испански език

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
МАЙЧИН ЕЗИК български

ДРУГИ ЕЗИЦИ

АНГЛИЙСКИ
• Четене добро
• Писане основно
• Разговор основно
руски
• Четене добро
• Писане основно
• Разговор основноТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
INTERNET ; НИВО ПОТРЕБИТЕЛ
WORD; НИВО ПОТРЕБИТЕЛ


СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС да

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Статия, “El imperativo – status y formas de expresion”; сборник “Език, литература, култура”, том 6 / 2005 , НБУ


Публикации:


Статия, “El imperativo – status y formas de expresion”; сборник “Език, литература, култура”, том 6 / 2005 г., НБУ

Курсове от текущия семестър: