главен асистент

гл. ас. д-р Екатерина Григорова

Академична длъжност:
главен асистент
Телефон:
Приемно време:
Сряда 9:00-13:00 406 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: