преподавател

преп. Росица Иванова

преп. Росица Иванова
Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име Росица Христова Иванова
Адрес София


E-mail rossihristova@abv.bg, rivanova@nbu.bg

Националност PБългария


ТРУДОВ СТАЖ
Октомври 2010 - Настоящ момент
НБУ ,гр.София,бул. Монтевидео 21
Преподаване на английски език
Щатен преподавател
Общообразователни курсове по английски език,
Курс- английски език за политолози,
Курс-превод на обществено политически текст,
Отговорник за курсове на ниво С1 , С2 и курсове за подготовка за сертификатни изпити на Кеймбридж
Февруари 2003 – Октомври, 2010
НБУ ,гр.София,бул. Монтевидео 21
Преподаване на английски език
Хоноруван преподавател
Общообразователни курсове по английски език
септември 2004 – юни 2005
СУ”Св. Климент Охридски”, Философски Факултет-Европеистика
Преподаване на английски език-писане на резолюции
Преподавател
Специализиран курс по английски език за европеистиПубликации:


Курсове от текущия семестър: