доцент

доц. д-р Елмира Банчева

Академична длъжност:
доцент
Телефон:
0888279528
Приемно време:
Понеделник 16:00-18:00 библиотека I Корпус
Сряда 16:00-18:00 библиотека I Корпус

Професионална автобиография:ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ
Елмира Николова Банчева

Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): Софийски университет Св. Климент Охридски – София – организационна психология;
The Open University, Open Business School, UK – General Management
и развитие на ЧР, организационна диагностика, лидерство, управление на промяната, иновации в контекста на организациите

Нов български университет – доцент на НБУ;

Основни изследователски интереси в областта на: управление на УЧР, коучинг, електронно обучение

Допълнителни изследователски интереси в областта на: работа с емоции и управление на емоциите на работното място, емоционална интелигентност, коучинг и менторство


Публикации:


Курсове от текущия семестър: