преподавател

преп. Мария Гаргова

Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Завършила съм Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” със специалност Английска филология и степен магистър през 2002. Започнах работата си в НБУ през 2002г. като хоноруван преподавател. Промених статута си на щатен преподавател през февруари 2007г. Работила съм на хонорар към Академията на МВР и Центъра за чужди езици към НБУ. Имам опит в преподаването както на студенти, така и на възрастни обучаеми на нива от Elementary до Advanced – General English.
Опитът ми в сферата на писмените преводи включва: участие в превода на поредицата „Семейна енциклопедия”, издание за България MEDIASAT EAST EUROPE през 2006, участие в превода на интерактивни уроци за средните училища през 2007 за „Сирма Груп” АД, превод на филми на National Geographic Channel и обработка на текста за дублаж за „Медиа линк” АД през 2008, както и множество други преводи на специализирана литература за частни лица.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: