главен асистент

гл. ас. Здравко Славчев

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Четвъртък 12:30-14:30 НБУ II Корпус
Петък 10:45-12:45 НБУ II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: