преподавател

преп. Боряна Кирилова

преп. Боряна Кирилова
Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Трудов стаж
Дати: Ноември 2010 – до момента
Заемана длъжност: Редовен преподавател по английски език
Основни дейности и отговорности:Преподавател по английски език на студенти- неспециалисти.
Консултиране на студенти; разработване на учебни материали в книжен вид и в електронния обучителен модул „Moodle” НБУ; отговорник на курсовете по английски език на различни нива
Име и адрес на работодателя: Нов български университет, Департамент: Чужди езици и култури
Вид на дейността или сферата на работа: Образование

Дати: Февруари 2002 – Октомври 2010
Заемана длъжност: Асистент по английски език
Основни дейности и отговорности:Преподавател по английски език на студенти-неспециалисти в департамент „Чуждоезиково обучение”, както и на студенти-специалисти в програма „Чужди езици и култури”.
Oтговорник на курсовете по английски език на различни нива.
Консултации на студенти, разработване на учебни материали в книжен вид и в електронния обучителен модул „Moodle” НБУ.
Име и адрес на работодателя: Нов български университет, София
Вид на дейността или сферата на работа: Образование

Дати: Септември 1999 – Януари 2002
Заемана длъжност: Хонорован преподавател по английски език
Основни дейности и отговорности:Преподавател по английски език на курсисти.
Име и адрес на работодателя: Център за чужди езици към Нов български университет, София
Вид на дейността или сферата на работа: Образование

Дати: Февруари 1997 – Юли 1999
Заемана длъжност: Хонорован преподавател по английски език
Основни дейности и отговорности:Преподавател по английски език на курсисти.
Име и адрес на работодателя: Институт за чуждестранни студенти, София
Вид на дейността или сферата на работа: Образование


Образование и обучение

Дати: Октомври 1998 – Януари 2000
Наименование на придобитата квалификация:
Магистърска степен по специалност „Приложна лингвистика и педагогика на обучението по чужди езици” с професионална квалификация Учител по английски език.
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Разработване на учебни курсове и програми, Разработване на учебни материали, Педагогика, Менторинг, Методика на обучението по странознание
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Нов Български Университет, София

Дати: Април 1997 – Ноември 1997
Наименование на придобитата квалификация:
Участие в проект "Teaching Towards Intercultural Competence" за учители-специализанти по английски език и география
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Проектът включва преподаване на уроци за българската култура на ученици от средните училища във Великобритания.
Име и вид на обучаващата или образователната организация: Британски Съвет, България и Университета в Дърам, Великобритания

Дати: Октомври 1993 – Юли 1998
Наименование на придобитата квалификация:
Бакалавърска степен по специалност „Педагогика на обучението по английски и немски език” с професионална квалификация Учител и втора специалност „Приложна лингвистика” с втора професионална квалификация Преводач по английски и немски език.
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Английски и немски език, Методика на обучението по чужд език, Педагогика, Писмен и устен превод, Социолингвистика, Психолингвистика, Контрастивна лингвистика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Нов Български Университет, София

Дати Септември 1988 – Юни 1993
Наименование на придобитата квалификация: Средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения: Английски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация: Английска езикова гимназия „Гео Милев”’ гр. Русе

Дати Септември 1981 – Юни 1988
Наименование на придобитата квалификация: Основно образование
Име и вид на обучаващата или образователната организация: Основно училище „Кирил и Методий”, гр. Костенец

Лични умения и компетенции

Майчин език: Български

Други езици:

Английски Език: C2 Ниво на владеене - свободно
Немски Език: А2 Ниво на владеене - основно


Публикации:


Курсове от текущия семестър: