доцент

доц. Правда Кирова

Академична длъжност:
доцент
Телефон:
0898426987
e-mail:
Приемно време:
Вторник 16:15-19:15 404/408/библиотека I Корпус
Четвъртък 18:00-19:00 404/408/библиотека I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: