главен асистент

гл. ас. д-р Силвия Цонева

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 8:30-9:30 412 I Корпус
Понеделник 13:00-14:00 412 I Корпус
Сряда 14:30-16:30 412 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: