главен асистент

гл. ас. д-р Яна Дворецка

гл. ас. д-р Яна Дворецка
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
Приемно време:
Четвъртък 16:15-18:15 509 II Корпус
Петък 13:00-15:00 509 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: