професор

проф. д-р Тома Томов

Академична длъжност:
професор
Телефон:
Приемно време:
Събота 14:30-17:00 114 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: