преподавател

преп. Дешка Маргаритова

преп. Дешка Маргаритова
Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


академична длъжност: преподавател

основни изследователски интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение

допълнителни изследователски интереси в областта на: методика на ранното чуждоезиково обучение

възможности за експертиза: методика на ЧЕО и РЧЕО

преподавателски интереси в областта на: игрови дейности в преподаването на чужд език


Образование: 1984 - английска филология, СУ Климент Охридски
1979 - 114 АЕГ София


Публикации:


Курсове от текущия семестър: