главен асистент

гл. ас. д-р Стоян Боев

гл. ас. д-р Стоян Боев
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
8110611
e-mail:
Приемно време:
в Zoom с предварителна заявка на stoyan@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


Гл. ас. д-р Стоян Боев е преподавател в департамент „Информатика“ на Нов български университет от 2007 г. Медалист е от две международни олимпиади по математика през 1996 и 1997 г., защитава магистърска степен по информатика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2002 г. и докторска степен по математика в НБУ през 2011 г. Основните му научно-изследователски интереси са в областта на теория на кодирането, крайни геометрии, синтетична геометрия. Води курсове по Дискретна математика, Крайни автомати, Криптография и Аналитична геометрия. Като член на комисията за извънкласна работа по математика към Министерството на образованието и науката е участвал в подготовката и ръководството на националните отбори по математика. Бил е член на комисията по качество на НБУ, директор на програмен съвет и зам.-ръководител на департамент „Информатика“, а в периода 2017-2020 г. е декан на Факултета за базово образование на НБУ.


Публикации:


Основни публикации:

1. S.Boev, I.Landjev. "Homogeneous Arcs in Projective Hjelmslev Spaces". Proceedings of the 14th International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory,Svetlogorsk, Russia, 2014, p. 80-84
2. S. Boev, I. Landjev: On blocking sets in affine Hjelmlsev spaces, Serdica Jоurnal of Computing, 6(2):175-184,2012
3. S. Boev, T. Honold, I. Landjev: Optimal arcs in Hjelmlsev spaces of higher dimension, Compt. Rend. de l'Acad. Bulg. des Sci. 64, 2011, 625-632. (IF 0.219)
4. S. Boev, I. Landjev: The generalizations of some constructions by Megyesi to projective Hjelmslev planes, Proc. 12th Workshop on ACCT, Novosibirsk, 2010, 43-46.
5. S. Boev, I. Landjev: Blocking sets of Redei type in projective Hjelmslev planes, Discrete Mathematics 310, 2010, 2061-2068. (IF 0.548)
6. S. Boev, T. Honold, I. Landjev: Optimal arcs in Hjelmslev spaces of higher dimension, Proc. 6th International Workshop on Optimal codes, Varna, 2009, 132-138.
7. S. Boev, I. Landjev: A family of two-weight ring codes and strongly regular graphs, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci. 62 (3), 2009, 297-302. (IF 0.204)
8. S. Boev, I. Landjev, Blocking sets of Redei type in projective Hjelmslev planes, Proc. of the XI Workshop on ACCT, 2008, 166-170.
9. Олимпийски теми 2004/06/08/10/12, Унимат СМБ, общо 5 статии.

Курсове от текущия семестър: