доцент

доц. д-р Нина Найденова

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 8:45-12:45 504 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: