доцент

доц. д-р Димитър Димитров

доц. д-р Димитър Димитров
Академична длъжност:
доцент
Телефон:
0888 62 46 88
Приемно време:

Професионална автобиография:


ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ
на
Димитър Енев Димитров
• Роден на 07.09.1950 г. – гр. София
• Завършва средно образование – 1968 г.
• Постъпва в художествена академия “Николае Григореску” – Букурещ – 1971 г. – специалност-сценография
• Завършва с отличие през 1976 г. “Телевизионна и филмова сценография”.
• Осъществява сценографията на три театрални постановки – в Букурещ – театър Нотара, Театър на младежта.
• Практика в Националната румънска телевизия.
• През 1977 г. постъпва в СТФ “Екран” към Българска Телевизия, като художник - постановчик на игрални филми.
• Филмография:
- “Моите непознати” – реж. Магда Каменова – 1977 г.
- “Черния щъркел” – реж. Лилияна Пенчева - 1978 г.
- “Кажи ми Кармен” – реж. Недялко Йорданов – 1978 г.
- “Рицарят на бялата дама” – реж. Петър Каишев – награден с голямата награда “Златен Лачено” (Италия) – 1980 г.
- Сериал “Прадеди и правнуци” (18 серии) – реж. Константин Джидров – 1980 – 1983 г.
- Четири игрални новели на студенти абсолвенти от ВИТИЗ – 1984 г.
- “Хвърчило или прашка” – реж. Маргарита Николаева -1985 г.
- „Преди да реши съдът” – реж. Александър Раковски -1986 г.
-
- В периода 1982 – 1992 г. работи в областта на карикатурата.
- 1987 г. Приет за член на СБХ
- 1982 – 1990 г. – Участие в редица изложби на карикатурата, общи худ. изложби и международни изложби
- 2-ра награда от Биеналето на карикатурата в Монреал
- 2-ра награда от Биеналето на карикатурата в Истанбул
- 3-та награда на Международна изложба на карикатурата в Кнокке Хейст – Белгия
- 3-та награда на Международна изложба на карикатурата в Маростика – Италия
- През периода 1994 – 1996 г. сътрудничи на вестник "Стандарт" със седмични колажи на актуални теми (икономика и култура)
- Сътрудничи на списание „Общество и право” – илюстрации
- Ежемесечни публикации на карикатури в списание „Карикатура” към СБХ – носител на 1-ва награда на списанието.
- Има издадени 5 книги за деца с илюстрации в издателство Отечество.
- Многобройни участия в общи сценографски,карикатурни и графични художествени изложби.

• 1986-1992 г. работи като художествен редактор на списание “Ико” към ИКК – ИКО.
• 1992 г. главен художник на издателска фирма “Политрейд”.
-1993 г . основава фирма “Графимакс02” ООД -занимаваща се с рекламно- издателска дейност.

От 1993 г. като водещ дизайнер в ГРАФИМАКС 02 ООД, ръководи цялостния предпечатен процес и художественото оформление на всички материали подадени за печат. Работи по реализацията на десетки проекти на корици на книги и рекламни материали, главен худ. оформител на списание „Олимпийски хоризонти”, „Bulgarian Investment Review” (на Агенцията за чуждестранни инвестиции).

Работи по PR и печатните материали на Олимпийския комитет, Застрахователно дружество “Витоша”, Застрахователно дружество “Енергия”, Български футболен съюз, Сименс, Фондация “Фридрих Еберт”, Галерия за чуждестранно изкуство, Кремиковци, Министерство на транспорта, ИЧС, Булгартабак – Холдинг АД, „ АЕЦ Козлодуй”, „Български енергиен холдинг”.

Работи по изготвянето и печатането на учебници на Образователен отдел към Испанското посолство и Институт Сервантес, както и всички PR материали на културния отдел на Исп. Посолство.

От 1995 г. работи като хоноруван преподавател и гост-преподавател в НБУ, ръководител и рецензент на десетки дипломни защити в „Графично и пространствено проектиране” и директор на магистърска програма „Графично и пространствено проектиране”към департамент" Кино, реклама и шоубизнес"


В момента редовен щатен преподавател към департамент" Кино, реклама и шоубизнес".

През юни 2012г. защитава успешно докторантура на тема " РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН В ПЕЧАТА, КИНОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА" и получава докторска степен.
Автор на книгата "Българският графичен дизайн-история,тенденции,развитие"- издание на НБУ- ноември 2014г.
През ноември 2015г. успешно защитена доцентура-"Серия от графични проекти за корици по пиеси на Уилям Шекспир "-получава академична степен доцент

Автор на новите програми на магистърска програма „Графично и пространствено проектиране”.
Организира и изложби на студенти-абсолвенти на НБУ.
Преподавателски и ръководителски умения. Владее работа с компютър – Corel Draw, Photoshop, Adobe – Illustrator, Premiere, владее всички полиграфични дейности, владее предпечатна подготовка


Публикации:


Курсове от текущия семестър: