главен асистент

гл. ас. д-р Александър Андреев

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 9:00-11:00 412 I Корпус
Четвъртък 9:45-11:45 412 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: