доцент

доц. д-р Ирена Бокова

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телефон:
8110613
Приемно време:
Вторник 13:00-14:30 615 II Корпус
Вторник 10:45-11:15 615 II Корпус
Четвъртък 9:00-11:00 615 II Корпус

Професионална автобиография:


Ирена Бокова е доцент по културна антропология, доктор, преподавател в департамент „Антропология“, води курсове по културна антропология, антропология на туризма, визуална антропология, изследователски методи и подходи и др. Преподава в програми по антропология, политически науки на български и на френски език, в магистърски програми по туризъм, кино и телевизия. Осъществява теренни изследвания по проблемите на града, културните наследства, културните политики, мобилността, колективните идентичности, отношенията общество и природа в съвременен контекст, туризъм и културни ресурси. Автор на 2 монографии (в съавторство), студии и статии, публикувани на български и чужди езици, съставител и редактор на издания на НБУ, тематични броеве на списания и научни издания, на експертни оценки и рецензии за научни трудове, сценарист и консултант на етнографски филми, консултант на етнографски изложби. Основател и научен ръководител на лятна школа по антропология за обучение в теренно изследване с международно участие. Провежда теренна работа в редица европейски страни, ръководител на научни изследвания и участник в интердисциплинарни национални и международни проучвания.


Доцент по Фолклористика (Културна антропология)Ирена Иванова Бокова, доц. д-р
(Професионална биография)
Служебен адрес:
Департамент „Антропология“
Нов български университет
Ул. „Монтевидео” 21 – 1618 София
Тел.: 02/8110615; факс:02/8110615
ibokova@nbu.bg

Образование
Висше образование – ФСФ, СУ “ Св. Климент Охридски”.
Доктор – Специализиран съвет по литературознание (Фолклористика): 1992 г.
Хабилитация: ст. н. с. ІІ ст – НС на ИФ, ВАК: 1999 г. (Фолклористика)
Хабилитация: доцeнт по културна антропология – НБУ, Специализиран съвет по литературознание: 2005 г.

Специализации
• Франция – 1994, Министерство на културата на Франция (стипендия), Център за етноложки изследвания.
• Франция – 1994, Министерство на културата на Франция (стипендия) - Департамент “Етноложко наследство”, Париж.
• Франция – 2002, стипендия на правителството на Република Франция, Университет Сен-Дени – Париж 8.

Езици
Френски – отлично (писмено и говоримо)
Испански – добре (писмено и говоримо)
Руски – добре (писмено и говоримо)
Английски – средно (писмено и говоримо)

Професионална дейност
Нов български университет
Доцент в НБУ – от 1.10.2005 г.
Декан на Факултета за базово образование, НБУ – 2006 - 2009 г.
Ръководител на департамент „Антропология” – 2006 г.
Член на Факултетния съвет на Центъра за продължаващо обучение – 2010 г.
Член на Академичния съвет на НБУ – 2006-2010

Институт за фолклор - БАН
Старши научен сътрудник ІІ ст. – от 1999 г.
Научен сътрудник в Института за фолклор – 1992 г.
Ръководител на секция – 2002/05 г.

Член на редколегията на изданието „Антропологични изследвания”, НБУ – от 2006 г.
Член на редколегията на списание «Състояние на българското общество» (Интернет) – от 2006 г.
Член на редколегията на “Български фолклор”: 1994 –2000 г.
Член на редколегията на “Etudes sociales” – Paris: 1999 – 2007 г.


Гостуващ лектор
Универитет Лион-2, бакалавърска програма по антропология, 2011 г.;
Университет Фрибур, Швейцария, магистърска програма по антропология: 2010 г.;
Университет Рим 1, бакалавърска програма по антропология: 2010 г.;
Университет Лион-2, магистърска програма по антропология: 2006 г.
Университет Рим 1, бакалавърска програма по антропология: 2004 г.;
Университет Каляри, магистърска и докторска програми по антропология: 2004 г.;
Университет Болоня – факултет “Политически науки”: 2002;
Курс за обучение (продължаващо обучение) “Миграция, адаптация и културно разнообразие”, област Фриулия, Венеция – Джулия: по проект на “Европейски човешки ресурси”: 2001;
Университет Тимишоара, Румъния/ Фондация “Трета Европа”, Тимишоара: 2001
Висше училище Фонтене о Роз/ Сен Клу: Париж – Лион: 1998;

Теренна работа
България, Гърция, Италия, Франция, Унгария, Швейцария.

Ключови думи
Културно наследство и конструиране на културни наследства, локални култури, антропология на туризма, културни взаимодействия, градски изследвания, фолклорна култура, колективни идентичности, визуална антропология.

Организатор на публични дискусии и участник
1. ПАНАИР НА МУЗЕЙНИ ИЗЛОЖБИ/ MUSEUM EXHIBITION FAIR (MEF). Под патронажа на Министерството на културата, 27 - 29 октомври 2010, Русе
2. МЕЖДУНАРОДНО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ” (VIII) - под патронажа на Министъра на културата, ВЕЛИКО ТЪРНОВО - април 2011:
14 април, кръгла маса „2011 г. - Световна година на доброволците: туризъм и музеи" със специалното участие на д-р Мауро Дел Корсо, президент на италианската федерация „Приятели на музеите" и член на УС на Световната федерация „Приятели на музеите"
Организатори: Нов български университет, Асоциация „Приятели на музеите" и „Царевград Търнов" ЕООД, Модератор: доц. д-р Ирена Бокова (встъпителен доклад), с участието на Мауро Дел Корсо и др.
15 април, петък – дискусия „Културен туризъм - местни политики, музейни дейности и туристически атракции”
Организатори: Нов български университет и „Царевград Търнов” ЕООД
Модератори: доц. д-р Ирена Бокова (встъпителен доклад),, доц. Соня Алексиева, с участието на музеи, общини и др.

3. МЕЖДУНАРОДНО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ” (VII) - под патронажа на Министъра на културата, ВЕЛИКО ТЪРНОВО - април 2010: Кръгла маса „Историческо наследство и градски пейзажи”-2, организирана от НБУ, БХРА и Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов” ;
4. МЕЖДУНАРОДНО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ” (VI) - под патронажа на Министъра на културата, ВЕЛИКО ТЪРНОВО - април 2009: Кръгла маса „Историческо наследство и градски пейзажи”- 1, организирана от НБУ, БХРА и Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов” ;
5. МЕЖДУНАРОДНО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ” (VI) - под патронажа на Министъра на културата, ВЕЛИКО ТЪРНОВО - април 2008: Кръгла маса „Културата като ресурс”, организирана от НБУ, БХРА и Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов” ;
6. „УИКЕНД ТУРИЗЪМ 2010” – VI издание, Русе, 14 май 2009 г : Кръгла маса „Градски пейзажи (градските маршрути като туристически продукт)” – организатори на форума са Община Русе, сдружение “Европейски пространства 21” и Регионален исторически музей – Русе със съдействието на МИЕТ и БХРА.
7. „УИКЕНД ТУРИЗЪМ 2009” – V издание, Русе, 14 май 2009 г : Кръгла маса „Градски пейзажи (градските маршрути като туристически продукт)” – организатори на форума са Община Русе, сдружение “Европейски пространства 21” и Регионален исторически музей – Русе със съдействието на Държавната Агенция по туризъм.
8. „УИКЕНД ТУРИЗЪМ 2008” – IV издание, Русе, 14 май 2009 г : Кръгла маса „Градски пейзажи (градските маршрути като туристически продукт)” – организатори на форума са Община Русе, сдружение “Европейски пространства 21” и Регионален исторически музей – Русе със съдействието на ДАТ.
9. Семинар “Антропологични изследвания”, НБУ – представяне на изследване “Родопските тъкани – между традицията и пазар”, по проект “Гражданско образование в сферата на културата”, финансиран от Тръст за гражданско общество, София –април 2009 г.
10. Национален интердисциплинарен семинар „Градът – социални трансформации и културни практики”, Ивайловград 12-14 февруари 2010 : НБУ и община Ивайловград.
11. Национална кръгла маса „Образованието в туризма – много въпроси, малко отговори” в рамките на Международната туристическа борса „Ваканция”, февруари 2009 г.: НБУ, БХРА и др.
12. Национална кръгла маса „Образованието в туризма – много въпроси, малко отговори” в рамките на Международната туристическа борса „Ваканция”, февруари 2008 г.: НБУ, БХРА и др.
13. Добри български практики в сферата на културния туризъм: културата като ресурс – представяне на 10 проекта в НБУ по повод отбелязване на 17 септември като ден на туризма – НБУ и ДАТ.

Участие в международни публични прояви
14. Кръгла маса с участието на Н. Пр. Бриджит Чарнота „Дунавската стратегия – къде е туризмът?” :„УИКЕНД ТУРИЗЪМ 2010” – V издание, Русе, 14 май 2009 г : Кръгла маса – организатори на форума са Община Русе, сдружение “Европейски пространства 21” и Регионален исторически музей – Русе със съдействието на МИЕТ и БХРА (участник в дискусията).
15. Международна среща в рамките на Централно-европейската инициатива (под председталеството на България) по проблемите на туризма и регионалното развитие, септември, 2008 г., Евксиноград – организирано от ДАТ ( представяне на българския опит в обучението на специалисти в сферата на туризма).

Изследователски проекти
• Хетеротопия и природни ресурси (МОНМ) 2009-12, НБУ, ръководител на антропологичното проучване; ръководител на проекта проф. Иван Маразов, НБУ.
• Общество и околна среда, ръководител доц. д-р Васил Гарнизов, 2009-2011, финансиран от ЦФСР, НБУ.
• Curriculum Research Fellowships. Research projects supported in 2006. Curriculum Development: Anthropology in Bulgaria and Macedonia in the post-socialist period (1995-2005)
• Обучение в гражданско поведение в сферата на културата (Тръст за развитие на гражданско общество, София) 2008-09 (ръководител);
• Памет, културна трансмисия и науките за човека – CNR (Университет Пиза), Италия и БАН, Институт за фолклор: 2001-3; 2004-7.
• Културен туризъм в среда на културно многообразие – Университет в Болоня и български участници (ръководител), 2004-06.
• Градът в преход. Местно развитие и гражданско участие. Културата като ресурс, 2003-04, Фондация „Отворено общество” (ръководител)
• Наследство и диалог между култури (международен – ИФ, ПУ): ръководител, 2001-2003.
• Градът: наследство и диалог между култури (13 научна конкурсна сесия наМОН), ръководител, 2003-06;
• Градът: идентификационни процеси и социални трансформации (Фондация “Отворено общество”), ръководител, начало – 2003.
• Колективна памет и културна трансмисия (ръководител ст.н.с.І ст. д.изк. М. Сантова) - двустранен проект с Националния изследователски център на Италия, Университет Пиза и ИФ, 2000-2003;
• Да живеем заедно като споделяме паметта (Фондация “Трета Европа”, ИФ, ПУ “Паисий Хилендарски”), 2001-2002;
• Културна идентичност и колективна памет - българите католици (Фондация”Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия”, София) ръководител, 1999-2002.

Членство
AISLF – Международна асоциация на социолозите с френски език (международна);


Публикации:


Ирена Бокова – публикации (подбор)

Бокова, И., В. Ганева-Райчева. Културното разнообразие на България. Летера. Пловдив, 2012 (34-115, 198-226).
Bokova I., Ganeva-Raicheva V. The Cultural diversity of Bulgaria. Lettera, Plovdiv, 2012 (34-115, 198-226).

Алексиева, Соня, Ирена Бокова. Туризъм и културно наследство. Изд. на НБУ. С., 2013 (декември)

Съставителство:

1. Градът: социални трансформации и културни наследства. Годишник на департамент „Антропология” – електронни ресурси на НБУ, 2010.
2. Град и мобилност. Антропологични изследвания, т. 7. С., 2010, НБУ.
3. Град и култури . Български фолклор, 2006, 1.
4. Град и наследства. Български фолклор, 2004, 1-2 (съвместно с В. Райчева).
5. Локални общности – 1. Културна идентичност – традиции – регионална принадлежност. С., 2000. ИК “Яр”.
6. България – Италия. Европейско културно пространство. Български фолклор, 2003, 4 (съвместно с М. Сантова).
7. Идентичността. Български фолклор, 1998, кн. 1-2, 192 с.


Статии:
1. Градско и селско. – Антропологични изследвания, т. 7. НБУ, С., 2010, 7-23.
2. Институцията “Приятели на музея” или за музея като среда за общуване. – В:
Принципите на музейната мрежа и образованието. Учебният музей - функции и стратегии. Музей на НБУ, изд. „Захари Стоянов”, С. 2010, 38-55.
3. Маскарадът – културно наследство и локални практики. – Годишник на департамент „Антропология”, т. 4, 2010 г. (електронен ресурс).
4. Антропологията – между изследванията и социалното проектиране. – В: «Градът – социални трансформации и културни практики – ebox.nbu.bg
5. Антропологът и теренът. – В: Ловци на умове, т. 3. НБУ, С., 2010
6. Различието – граница или посредник между култури. – В: „Език, многоезичие, култури”. НБУ (под печат);
7. Културният туризъм в контекста на икономическа криза или „културни ресурси за местно развитие” (антропологичен подход към туризма) – В: „Туризмът пред предизвикателствата на 21 в.”, т.1. НБУ.
8. Родопите - динамики на локалното. Случаят Кърджали. – В: Хуманитаристични изследвания за Родопите в началото на ХХІ век. Смолян, 2007. Печатница Принта-Ком. (издава РИМ "Стою Шишков - Смолян), 50 - 64.
9. Градски култури, градски идентичности. – Град и култури, Български фолклор, 2006, № 1 (издадена 2007), 5-25.
10. Местни културни ресурси и политики за конструиране на наследства (отношения „национално”-„местно” в български рочит). – В: България – Италия. Дебати, локални култури, традиции. М. Паванело, М. Сантова - съст. Академично изд. „Проф. Марин Дринов”. С., 2006, 49-60.
11. Виното – знак за местно развитие и политики на идентичност. – В: Брегът – морето – Европа. М. Сантова, И. Станоева, М. Иванова – съст. Академично изд. „Проф. Марин Дринов”. С., 2006, 272-279.
12. Град в преход. Културата като ресурс. – Антропологични изследвания. Т. 6. М. Елчинова – съст. С., 2005, НБУ, 171-188.
13. Курбанът – културна специфика и наследство. - Град и наследства. БФ, 2004, № 1-2, 22-37.
14. Курбанът - реактуализация на родовата памет. - Родова памет и фолклорна култура (М. Елчинова – съст.), БФ, 2004.
15. Конструкции на наследството и локална култура (по примера на български град). – В: Територии и идентичности (А. Тодоров, С. Воликов, Т. Буруджиева - редактори). С., 2004, 115-129.
16. Градът: инструментализиране на различията (по примера на Асеновград). – В: Социологически проблеми. Град – граници - гражданство (И. Дичев – съст.), 2003, № 4 (издадена през 2004), 88-102.
17. Мултикултурализъм versus интеркултурен диалог: Реконструиране на идентичности в “пост-комунистически” контекст. – В: България – Италия. Европейско културно пространство. Български фолклор, 2003, 4 (съвместно с М. Сантова), 106-121.
18. “Подвижният” човек – в мрежата от топоси. - Антропологични изследвания, ІV. Пл. Бочков – съст. НБУ – ИК “Яр”, 78-96. С., 2003.
19. “Подвижният човек” – срещи с различието. – В: Балкански идентичности. (М. Тахир, Кр. Алексова - съст.). Т. IV. С., 2003, 30-40.
20. Мултикултурализъм versus интеркултурен диалог: Реконструиране на идентичности в “пост-комунистически” контекст. – В: България – Италия. Европейско културно пространство. Български фолклор, 2003, 4 (съвместно с М. Сантова), 106-121.
21. Фолклор и културна политика. – Във: Фолклор и образование (П. Бочков – съст.). Изд. Листа. С., 2003, 16-22.
22. Човекът, природата, музеят. - Ловци на умове, 2. М. Елчинова, О. Тодоров- съст. НБУ – Планета 3. С., 2003, 18-24..
23. Виното – наследство и традиция. - МИФ-8. Вино и култура. И. Маразов (редактор). НБУ и др. С., 2003, 137-145.
24. Топосът Чипровци в колективната памет на българите католици. – В: М. Сантова. И. Станоева (съст.) Северозападна България: общности, традиции, идентичност. Регионални проучвания на българския фолклор. Т.4. Акад. изд., С., 2002, 52-56.
25. Колективна памет и религиозна принадлежност. – Локални общности – 1. Културна идентичност – традиция – регионална принадлежност (И. Бокова – съст.). С., 2000, 7-16.
26. Градско наследство и фолклорна култура. Индустриалният град и “възстановената” традиция – по примера на гр. Перник. – Маскарадът. Български фолклор, 2000, 4, 45-60.
27. Културна идентичност - образи на отъждествяване и оразличаване. – Идентичността (И. Бокова – съст.). БФ, 1998, 1-2, 4-21.
28. Културна идентичност и словесни интерпретации. – Идентичността (И. Бокова – съст.), БФ, 1998, 1-2, 159-164.
29. Католици. – Общности и идентичности в България (А. Кръстева - съст.). С., 1998,110 - 121.
30. Културна идентичност и колективна памет (българите католици) - Социологически проблеми 1998, № 3-4, 186-191 (Заб.: Изданието се появи през 1999 г.).
31. ”Българският корен” - словесни интерпретации и обредни практики. - В: Сборник с материали от научна конференция, Будапеща, 1997. Изследователски институт на българите в Унгария/ Българско републиканско самоуправление. Будапеща, 1999, 164-172.
32. Социалното конструиране на предците. - В: Предци и предтечи. Митове и утопии на Балканите. Изд. на Семинара за балканистични изследвания, ЮЗУ “Неофит Рилски”. Благоевград, 1997, 135-142.

• Bulgaria, between official culture and intercultural sharing. – In: Culture, Europe, International (www.culture-europe-international.org). Avec le concours du Ministere de la culture, France, 2009 (списание, финансирано от Министерството на културата на Франция);
• I Rituali Masquerati Della Bulgaria. – In: Masquerati Invernali e Leggende Popolari Alpine nel Palazzo del Conte di Luna. Annali di San Michele. Trentino, 21, 2008, 139-152.
• Risorse culturali locali e politiche di patrimonializzazione: rapporto tra “nazionale” e “locale” nel contesto bulgaro. – In: Bulgaria – Italia. Dibattiti, culture locali, tradizioni. A cura di M. Santova, M. Pavanello. Sofia, 2006, 179-187.
• Constructions patrimoniales et culture locale (sur l’exemple d’une ville bulgare). - In: Territoires et identites (A. Todorov, S. Volikov, A. Burudjieva – sous la redaction). Sofia, 2004, 107-122.
• Les differences culturelles – ressources du dialogue entre les cultures. – In: Parcours anthropologiques, 2001, 8, PULyon, 32-37.
• Les differences culturelles comme variete de la culture. – In: Multilinguisme a Rotterdam, en Europe. Rotterdam, novembre, 2002.
• Cultural Identity and Collective Memory (Bulgarian Minority in Hungary). – In: Autobiography and memory. SU, 1999.
• Catholics. (Общности и идентичности в България - на англ. ез.) Longo Editore, Ravenna, 1999.
• Le retour du religieux: les Catholiques Bulgares – In: InfoCREA, Universite Lumiere, Lyon-2, 6, 1999, 26-28.


Филми
1. Bulgaria – models of coexistence. Филм, 20 мин. София, 2001 (озвучен на английски език).
2. Имало едно време ....Жерка. Филм, 40 мин. Киноцентър на НБУ/ Департамент “Антропология” (научен консултант).
3. Кукери. Филм, 13 мин. Киноцентър на НБУ/ Департамент “Антропология” (научен консултант).
4. Сурва. Филм, 15 мин. Продукция на НБУ и община Перник, 2006 (научен консултунт).
5. Да се влюбиш във вълната. Продукция на НБУ и Тръст за гражданско общество / Киноцентър на НБУ, 27 мин., сценарист и режисьор.
6. Обърнати светове. Продукция на НБУ, 14 мин. (И. Бокова, Л. Христов).

Изложби
1. “Пловдив – градските пространства” (на френски и български ез.), експонирана в: Културния център на Франция, Тимишоара - Румъния (октомври 2001); БАН – централно фоайе (ноември 2001); ПУ”Паисий Хилендарски” (март-април 2002).
2. Италия – България: преоткриване на наследства. Пловдив, Регионален етнографски музей гр. Пловдив, под патронажа на Италианския културен институт (октомври).

Курсове от текущия семестър: