професор

проф. д-р Евгений Дайнов

проф. д-р Евгений Дайнов
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Телефон:
02/811 0694
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ
на проф. д-р Евгений Дайнов

Роден: 1958 година, Пловдив, България

Образование:
Forest Hill School, London
Corpus Christi College, Oxford; First Class B.A. Honours degree in Mod. Hist. and Mod. Lang. awarded 1979; M.A. awarded 1984
Докторор по История, 1985, ВАК по Нова и най-нова история.
Доцент по политически науки, 1999 , НБУ, 2005, ВАК
Професор по политически науки, 2002,НБУ.

Специализации:
• Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris 1984-85
• Visiting Fellow, St Antony`s College, Oxford - 1985-86
• Visiting Fellow, Monmouth College (Illinois), Linfield College (Oregon) – USA, 2001.
* Visiting Fellow, Institute for Human Sciences, Vienna, 2019

Founding Member:
* Political party "Green Movement" - Bulgaria
* Bulgarian Music Association
* Rock group Magistri - Bulgaria
* Co-leader: NBU-Blues University Programmes

Публикации:


• От съвместна програма към съвместно управление. Френската левица 1974-1984 година. София, 1986 година
• Забавленията на другата половина: рокът и съвременната културна ситуация. София, изд. на СУ, 1992
• Политическият дебат и преходът в България. София, изд.”Наука и култура” 2000 година
• Три лица на тиранията: Александър Лукашенко, Ислам Каримов, Владимир Путин. Фондация Комунитас, София 2008
• The Re-Unification of Europe. European Parliament, 2009
• Моделът „Станишев”: путинизацията на България. Абагар, Велико Търново 2010
• Науката е слънце: на училищното образование в следкомунистическа България. НБУ, София 2010

Курсове от текущия семестър: