преподавател

преп. Татяна Пенчева-Георгиева

преп. Татяна Пенчева-Георгиева
Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Телефон:
02811`0599
Приемно време:
Б3 - https://www.facebook.com/groups/3438160567326 Онлайн
Б1 - taniata51@gmail.com Онлайн

Професионална автобиография:Публикации:


"ПРОЕКТИРАНЕ, КОНСТРУИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО"
I част - поли и панталони, изд."Планета" 1990г

Курсове от текущия семестър: