преподавател

преп. Татяна Пенчева-Георгиева

преп. Татяна Пенчева-Георгиева
Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Телефон:
02811`0599
Приемно време:
Понеделник 13:00-14:00 501 II Корпус
Сряда 13:00-14:00 501 II Корпус
Събота 13:00-15:00 501 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


"ПРОЕКТИРАНЕ, КОНСТРУИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО"
I част - поли и панталони, изд."Планета" 1990г

Курсове от текущия семестър: