професор

проф. д-р Симо Лазаров

проф. д-р Симо Лазаров
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Телефон:
0886314880
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


CV СИМО ЛЕОНОВ ЛАЗАРОВ

Роден на 09.03.1948 г., София


ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЗА КОМПОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКГРОАКУСТИЧНА, ЕЛЕКГРОННА И КОМПЮТЪРНА МУЗИКА

1965-1968 Музикална академия - Прага
1967-1969 CVUT- Прага
1969-1973 Технически университет – София (дипломна работа-
„Многогласен електроорган в транзисторно изпълнение”)
1977-1979 Студио за електронна музика- Братислава
1979-1982 IRCAM – Париж - клас по композиция
1986-1991 Технически университет-София-научно-образовател-на степен „доктор” (тема "Използване на микрокомпютрни системи за творческо-реализаторска дейност при композиране и изпълнение на електронна и компютърна музика ")
1992 Lancing University of Michigan – USA
1999 International Electroacoustic Institute–Bourges,France


МУЗИКАЛНА, СТУДИЙНА, ИЗПЪЛНИТЕЛСКА И КОНЦЕРТНА ДЕЙНОСТ

от 1973 -1999 Създател и завеждащ-директор на Студио за електронна музика при Българско Национално Радио
1968-2008 Автор на над 400 пиеси в различни жанрове и стилове - предимно в областта на електроакустичната, електронна и компютърна музика.
1980-2008 Осъществени около 2000 срещи с публика - концерти, синтетични и мега-спектакли с електроакустична, електронна и компютърна музика у нас и в чужбина.
1978-2008 Издадени 9 дългосвирещи плочи, 16 CD албума и над 20 касетъчни албума. През 2004г. БНР и музикална къща SYNTHI MUSIC PROCTION- Tel Aviv издават „Антология С.Л. от 30 компакт диска” с авторска музика.
1974-2008 Музика за около 80 документални и 5 игрални филма и над 100 радио-, телевизионни и театрални постан
1973-2008 Участие във фестивали и конкурси на електронната и компютърна музика в по-вече от 20 страни в Европа и САЩ.
1989 Cъосновател на фестивала за електракустична електронна и компютърна музика в гр.Гоце Делчев
1993 Съосновател на форум за мултимедия "Компютърно пространство
1999 Основател на международен форум “ Компютърен свят на музиката” (Computer Music Space) - Атланта,САЩ - Тел Авив, Израел
от 2004Директор на българското издание на международен форум-фестивал "Вселената на компютърната музика" - Computer Music Space

АКАДЕМИЧНА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

1977-1988 Музикална Академия - клас по тонрежисура
1983-2003 Технически университет-София-Свободен факултет
1987 Технически университет-София-Факултет по електроника
от 1991 Научна и образователна степен "доктор"
1996-1999 Софийски Университет-ФНПП-Катедра по изкуствата
от 1996 Нов български университет - директор (ръководител) на програма (модул)"Компютърно музициране"
1997 University of Ann Arbor USA- Summer Courses
1998, 1999 Lancing University of Michigan USA – Summer Courses
1998, 1999 University of Tel Aviv Israel - Summer Courses
от 1999 Доцент на Нов Български университет по научна специалност 02.21.10 “Приложение на принципите на кибернетиката в различни области на науката и изкуството"
от 2004 Редовен доцент по научна специалност 05.08.02 "Музикознание и музикално изкуство (компютърно музициране, синтезатор)
2005 Summer Courses-Университет Аnahuak–UNAM Mexico City
2004 Академичен директор на „Учебно-практическо и изследователско звено за компютърно музициране и компютърна звукообработка” - НБУ.
2009 – Редовен професор по научна специалност 05.08.02 "Музикознание и музикално изкуство (компютърно музициране, синтезатор)
от 2013 Председател на секция Физическа, електро- и музикална акустика (ФЕМА) към Федерация на научно-техническите съюзи в България
2014 - Академик на Българска Академия на Науките и Изкуствата(БАНИ)
2015 - Почетен професор на НБУ
от 2015 Председател на жури на категория "Звук и звуков дизайн"в Съюз на българските музикални и танцови дейци

ПУБЛИКАЦИИ
1974-2008 г. - Около 60 публикации в наши и чужди издания по проблеми от технологичен и творчески характер, свързани с компютеризацията на различни области на изкуствата. Издадени 9 книги по темата "Електронна и компютърна музика".
1983 г.-Авторско изобретение в ИНРА - “Метод за оценка на слуховите възприятия “
1974-2008 г. Автор и участие в над 500 радио- и телевизионни предавания за електронна и компютърна музикаИДЕИ
Създаване на синтетични концертни проекти, свързани с представянето на различните видове изкуства в аудиовизия. Компютърно управление на концертни проекти и програми.
Изследване на възможностите на електронни и компютърни музикални инструменти и тяхното приложение на концертния подиум.
Принципи на звуково-структурното програмиране при изпълнение на звук и музика и практически умения за решаване на многоцелеви звукови задачи.
Използване на електронните и компютърни инструменти за музикални изпълнения на концерт. MIDI и лазерно управление на музика и live-eлектроника.
НАГРАДИ
Награди от международни конкурси за електронна музика 1973-1999
Haграда на Държавен Комитет за Научно-Технически Прогрес-за най-добра научна статия 1980
Първа нaграда на Комитет за телевизия и радио-за музика за радиотеатър 1987
Haграда за приноси в област „Музика и математика” -ITHEA-
Асоциация на математиците в България 1994
Haграда за музика Graviton на Съюз на българските писатели 1994
Номиниран за Музикант на 1995 година от програма Хоризонт БНР
Почетна награда на Musica Nova Praha 97 – Music and Multimedia 1997
Haграда за постижения в електронната музика Golden Phenomenon-
асоциация ASPHEN 2002
Единствена награда в категория „Музика и проект за мултимедиен спектакъл”
на фестивал за съвременни изкуства на университет Anahuak – UNAM –
Mexico City 2005
Специална награда „Артист на Салон на изкуствата” на НДК за 2008 година 2008
2016 „Кристална лира” на Съюза на музикалните и танцови дейци –като ръководител на екип на мултимедийните проекти
„Планетите”,”Сливания”и „Светлина”
2017 Номиниран от департамент "Музика" на НБУ за наградата на Ректора на НБУ
2018 " Златна лира” на Съюза на музикалните и танцови дейци за цялостна творческа дейност
2023 Награда "Златен век" на Министерство на културата
2023 Награда "Д-р Петър Берон" на Българска академия за наука и изкуства.

Членство в: Cъюз на българските композитори
Cъюз на българските филмови дейци
EMAS-Sonic Art-UK
Fondatione Russolo-Pratella-Varese-Italie
Society for Electroacoustic Music - Czech Republic (SEAH)
Israeli Composers League – Israel
Агенции за авторски права: Музикаутор-България
ACUM-Israel


Публикации:2004 г.

I. Концертна, композиторска и звукозаписна дейност със синтезатор по методите на компютърното музициране

1. Изпълнение на лазерна арфа в рамките на премиерни презентации на „Майкрософт”Народен театър„Иван Вазов”, 2004 г.
2. Преглед "Нова българска музика" пиеса Фойерверки за две пиана-изпълнение на П.Антонова и Ф.Куцарова СБК,V.2004 г.
3. Авторски мултимедиен спектакъл Вечният дух за синтетичен симфоничен оркестър, хор и електроника - изпълнения в:
3.1. Софийска синагога V.2004 г.
3.2. Плевен зала „К.Попова” 11.VII.2004 г.
3.3. V част - в рамките на Международен форум - фестивал „Вселената на компютърната музика - Електроакустична есен - София 2004”- „Ден на Българско Национално Радио” - Концерт „30 години от създаването на първото Студио за
електронна музика в България” БНР 28.X.2004 г.
4. Участия в международни конкурси и фестивали за електроакустична музика V.2004 г.
4.1 „Synthese 2004” Бурж - Франция с пиесата Plain and Mountains.
4.2. „Ars Electronica2004”-Линц-Австрия-пиеса-The Mother,Тhe Father,The Children
4.3. "Musica Nova-Praha с пиесата The Mother,Тhe Father, The Children
4.4. „Confluencias 2004"-Andalusia-Spain с пиесата Plain and Mountains
5. Промоция на CD албум Метаморфозите на гпасаНДК, 21.V.2004г.
6. Програма Good Night Music за пиано и синтетичен симфоничен оркестър –12 концерта из Израел. VIII.2004 г.
7. Представяне музиката на С.Лазаров - Салон на изкуствата - Галерия „Сезони”водещ проф.Д.Христов 27.Х.2004 г.
8. Пиеса Фойерверки за две пиана- изпълнение на П.Антонова и Ф.Куцарова - Международен форум-фестивал „Вселената на компютърната музика-Електроакустична есен–София 2004 БНР 28.X.2004 г.
9. Промоция на CD албум Nigredo - електронна музика по картина и инсталация
на Моника Попова, CD албум Метаморфозите на гласа и пиеса Песента на Камена
в Международен форум-фестивал „Вселената на компютърната музика-Електроакустична есен – София 2004” СБК на 31.Х.2004 г.
10. Музика за скулптурна инсталация Делвите на МетодиПопов
11. Многократно излъчване на авторска музика и видеозаписи на концерти по радио- и телевизионни канали у нас и в чужбина през 2004 г.
12. Многократно излъчване в чужбина на филм Deathstalker IV-Match of Titans
с оригинална авторска музика-продукция на Concord –Holywood през 2004 г.
13. Многократни участия „на живо” в радио- и телевизионен ефир у нас и в чужбина през 2004 г.

II. Научно-творческа дейност

1. Авторска поредица Електронна музика за всички - книжка № 4 VI.2004 г.
2. Школа за свирене на синтезатор Songbook 3 VII.2004 г.
3. Сборен компакт диск издаден от Институт за електроакустична музика IМЕВ-Бурж-Франция и статия “Принципи за синтез на управление на звука при лазерна арфа”. ХII.2004 г.
4. Разработване на „Софтуерен модел на синтезатор за изпълнение „на живо” използван в концертни изпълнения и в процеса на обучение на студенти


III. Организационна и художествено-творческа дейност

Организация (в качеството на директор на фестивала) и участие международен фестивал за електроакустична музика ”Computer Music Space - Electroacoustic Autumn-
Sofia 2004” - Международен форум-фестивал "Вселената на компютърната музика- Електроакустична есен София-2004”
Откриване 27.X.2004 г. в Нов български университет.
Концерт „30 години творческа дейност от създаването на първото в България Студио за електронна музика в БНР” БНР-Първо студио,28.X.2004 г.
Участие в семинар и концерт „Пианото, органът и синтезаторът - великите
инструменти на вековете” 29.X.2004 г.
Провеждане на майсторски клас по синтезатор 29.X.-1.XI.2004 г.2005 г.


I. Концертна, композиторска и звукозаписна дейност със синтезатор
по методите на компютърното музициране

1. Изпълнение на лазерна арфа в юбилейния концерт по повод
70 годишнината на Българско Национално Радио в присъствието на държавни ръководители и официални гости Народен театър „Иван Вазов”, 24.I.2005г.
2. Музика за клип за 70 годишнината на Българско Национално Радио I.2005г.
3. Музика за рекламен блок-сигнали, джингли и др.на програма „Хоризонт” БНР I.2005г.
4. Музика за три публицистично-документални филма от поредицата
„Не на корупцията” за БНТ I-IV.2005 г.
5. Фестивал "Пианисимо" – БНР - участие с електронни процесори
в концертно изпълнение на произведението на Юлия Ценова ...that is the Question 26. III.2005 г.
6. Участие с музикални изпълнения на световен конгрес на лекари "PAIN" – Исторически музей - Бояна. 7.V.2005 г.
7. Преглед "Нова българска музика" пиеса Задявка за две пиана - изпълнение на Полина Антонова и Фани Куцарова СБК,10.V.2005 г.
8. Преглед"Нова българска музика"-участие с електронни процесори в концертно
изпълнение на произведението на Юлия Ценова The Left Dragon СБК,11.V.2005 г.

9. Участия в международни конкурси и фестивали за електроакустична
музика с пиесата Whirligig: V.2005 г.
9.1 „Ars Electronica 2005” - Линц - Австрия
9.2. „Synthese 2005” Бурж - Франция
9.3. „Spring in Habana” - Cuba
9.4 „Confluencias 2005" -Andalusia –Spain
10. Участие с електронни процесори в концертно изпълнение на произведението „Rotation” на Рудолф Ружичка - Прага 12.IХ.2005 г.
11. Концерти и участия с мултимедийния миниспектакъл "Музата - за двама "
из България Х.2005 г.
12. Промоция на CD албум с авторска електроакустична музика
Computer Music Space-live - Международен форум-фестивал „Вселената на
компютърната музика-Електроакустична есен – София 2005” СБК на 1.ХII.2005 г.
13. Многократно излъчване на авторска музика и видеозаписи на концерти по радио- и телевизионни канали у нас и в чужбина през 2005 г.
14. Многократно излъчване в чужбина на филм Deathstalker IV-Match of Titans
с оригинална авторска музика-продукция на Concord –Holywood през 2005 г.
15. Многократни участия „на живо” в радио- и телевизионен ефир у нас и в чужбина през 2005 г.


II. Научно-творческа дейност

1. Създавяне на „Методология са обучение по синтезатор”, въведена в курсовете по синтезатор в Нов български университет
2. 15 лекции по теми в Университет Anahuak-UNAM Mexico City-VII-VIII.2005 г.
Усъвършенстването на практическите умения и знания при използването на синтезатора.
Запознаване със съвременните тенденции на творческия музикален процес въз основа на придобити знания за основните елементи на музикалния език.
Използване и приложение на синтезаторите като средство за изучване на музиката и възприемането на звуковия материал в музикалното изкуство.
Принципи на звуково-структурното програмиране и изпълнение на звук и музика и практически умения за решаване на многоцелеви звукови задачи.
3. Компакт диск от авторската поредицаЕлектронна музика за всички VIII.2005г.
4. Научен доклад "MIDI партитура в контекста на творческата дейност на диригентите Ерих и Карлос Клайбер" - Международен форум-фестивал "Вселената на компютърната музика- Електроакустична есен 2005" СБК, 2 XII.2005 г.
III. Организационна и художествено-творческа дейност

Организация (в качеството на директор на фестивала) и участие международен фестивал за електроакустична музика ”Computer Music Space - Electroacoustic Autumn-
Sofia 2005” - Международен форум-фестивал "Вселената на компютърната музика- Електроакустична есен София-2005” 30.XI – 4.XII.2005 г.
Провеждане на майсторски клас по синтезатор 1.XII – 4.XII.2005 г.2006 г.

I. Концертна, композиторска и звукозаписна дейност със синтезатор
по методите на компютърното музициране

1. Музика за публицистично-документални филми от поредицата „Съдът и ние” за БНТ I - II.2006 г
2. Участие в запис на произдедението на Юлия Ценова ...that is the Question БНР,1 III.2006 г.
3. Запис на авторска пиеса Задявка- за две пиана БНР,9.III.2006 г.
4. Преглед "Нова българска музика" - участие в пиесата на Юлия Ценова
...that is the Question СБК,12.IV.2006г.
5. Пиеса Плетеници за флейта и пиано за преглед "Нова българска музика" IV.2006 г.
6. Програма Good Night Music за пиано и синтетичен симфоничен оркестър –
14 концерта из Израел IV.2006 г.
7. Участие в запис на пиесата на Юлия Ценова Quantum Satis.
IV- V.2006 г.
8. Участия в международни конкурси и фестивали за електроакустична музика V.2006 г.
8.1. „Ars Electronica 2006” - Линц - Австрия с пиесата Bells
8.2. „Synthese 2006” Бурж - Франция с пиесите Делвата и Вода.
8.3. „Spring in Habana” - Cuba с пиесата Everything is Sound
8.4. „Confluencias 2006"-Andalusia-Spain с пиесата Мiniatures SL
9. 4 концерта и 8 участия с мултимедийния миниспектакъл Музата - за двама из България VI.2006 г.
10. Участие в произведението 3 Ragaes -Ариел Давидов-Тел Авив, 22.VIII.2006 г.
11. Пиеси Звукови преживявания 1 за виолончело и Парафраза върху тема
от„Вeчният дух” за глас и пиано в Международен форум-фестивал „Вселената
на компютърната музика - Електроакустична есен - София 2006” СБК,4.XII.2006 г.
12. Многократно излъчване на авторска музика и видеозаписи на концерти по радио- и телевизионни канали у нас и в чужбина през 2006 г.
13. Многократно излъчване в чужбина на филм Deathstalker IV-Match of Titans
с оригинална авторска музика-продукция на Concord –Holywood през 2006 г.
14. Многократни участия „на живо” в радио- и телевизионен ефир у нас и в чужбина през 2006 г.

II. Научно-творческа дейност

1. Книжка № 9 от авторската поредица Електронна музика за всички II.2006 г.
2. Научен доклад "MIDI оркестрация" - семинар в рамките на Международен форум-фестивал "Вселената на компютърната музика" НБУ 6.III.2006 г. 3. Участие и публикация за промоцията на книгата на Стефан Владков
"Религия, изкуство, музика, акустика, звукозапис" СБК,17.III.2006 г.
4. Научен доклад "MIDI изкуство & DJ synthesis"- Международен форум-фестивал "Вселената на компютърната музика Електроакустична есен 2006" СБК 3.XII.2006 г.
5. Научен доклад "MIDI оркестрация" - семинар в рамките на Научна конференция„Акустика 2006”-Дом на Научните работници”Раковски 108” 3.XII 2006 г.


III. Организационна и художествено-творческа дейност

Организация (в качеството на директор на фестивала) и участие международен фестивал за електроакустична музика ”Computer Music Space - Electroacoustic Autumn-
Sofia 2006” - Международен форум-фестивал "Вселената на компютърната музика- Електроакустична есен София-2006” 1.XII – 4.XII.2006 г.
Провеждане на майсторски клас по синтезатор 1.XII – 4.XII.2006 г.


2007 г.

I. Концертна, композиторска и звукозаписна дейност със синтезатор по методите на компютърното музициране

1. Музика за два публицистично-документални филм и от поредицата Съдът и ние” за БНТ I.2007 г.
2. Участие с музикални изпълнения в пленер„Звук и цвят в зимния Созопол”,
26.I.-2.II.2007. Концерт на разкопките в центъра на града-2.II.2007
3. Авторски музикален спектакъл Ухания Военен клуб,15.III.2007 г.
4. Музика за късометражен филм „Белоградчик-очарование и разнообразие” VI.2007 г.
5. Балетна музика за синт-пиано и двама влюбени-мултимедиен спектакъл
Радиопремиера: БНР-програма ”Хоризонт” 19.V.2007-21-23 часа.
Премиера: „XII-ти Салон на изкуствата-2007” НДК,14.VI.2007 г.
Представления:25.X.2007,26 X.2007,21 XI.2007,4.XII.2007,16.I.2008,12.VI.2008
6.Участия в международни конкурси и фестивали за електроакустична музика
с пиесата Weekend Melanholy V.2007 г.
6.1. „Ars Electronica 2007” - Линц - Австрия
6.2. „Synthese2007” Бурж - Франция
6.3. „Spring in Habana” - Cuba
6.4. „Confluencias 2007" - Andalusia -Spain
7. Музика за публицистично-документалня филм „Висшият съдебен съвет” от поредицата „Съдът и ние” за БНТ VII.2007 г.
8. Музата - мултимедиен спектакъл.
Премиера: В рамките на Международната Европейска нощ на учените 8.IX.2007 г.
Представления: В рамките на Международният форум-фестивал „Вселената
на компютърната музика” 30.XI.2007 г.
В рамките на„Салон на изкуствата-2008” НДК,12.VI..2008 г.
9. 12 концерта и участия с мултимедийния миниспектакъл SL synthi show из България Х .2007 г.
10. Аудио-визуален спектакъл Съновидения наяве – представления из България, премиера-СБК,1.XII.2007 г.
11. Програма Requiem for the Fates of Jews - 8 концерта из Израел
XII.2007 г.
12. Звукови преживявания 2 за виолончело в Международен форум-фестивал „Вселената на компютърната музика - Електроакустична есен – София 2007” 2.XII.2007 г.
13. CD Сливания в приказността към книгата на Миглена Иванова „Кръстослятия” XII.2007 г.
14. Многократно излъчване на авторска музика и видеозаписи на концерти по радио- и телевизионни канали у нас и в чужбина през 2007 г.
15. Многократно излъчване в чужбина на филм Deathstalker IV-Match of Titans
с оригинална авторска музика-продукция на Concord –Holywood през 2007 г.
16. Многократни участия „на живо” в радио- и телевизионен ефир у нас и в чужбина през 2007 г.


II. Научно-творческа дейност

1. Книжка № 15 от авторската поредица Електронна музика за всички III.2007г.
2. Научен доклад"MIDI партитура & DJ synthesis"-Международен форум-фестивал "Вселената на компютърната музика - Електроакустична есен 2007" СБК 2.XII.2007 г. .

III. Организационна и художествено-творческа дейност

1. Организиране и участие в "MIDI СЕМИНАР" в Нов български университет в рамките на Форум-фестивал "Вселената на компютърната музика" 6.III.2007 г.
2. Организация (в качеството на директор на фестивала) и участие международен фестивал за електроакустична музика ”Computer Music Space - Electroacoustic Autumn-
Sofia 2007” - Международен форум-фестивал "Вселената на компютърната музика- Електроакустична есен София-2007” 30.XI – 4.XII.2007 г. Провеждане на майсторски клас по синтезатор СБК 1-2.XII 2007 г.2008 г.

I. Концертна, композиторска и звукозаписна дейност със синтезатор по методите
на компютърното музициране

1. Перу - Лима, Куско, Пуно - 9 концерта с програма Good Night Music
за пиано и синтетичен симфоничен оркестър II.2008 г.
2. CD албум A tribute to Simo Lazarov- издаден от SYNTHI MUSIC PRODUCTION-Tel Aviv III.2008 г.
3.Участие на международен фестивал за електроакустична музика
Synthese 2008” Бурж - Франция с пиесата Dont you know Rеvolutions V.2008 г.
4. Юбилеен концерт в НДК- в рамките на „XIII-ти Салон на изкуствата 2008” 12.VI.2008 г.
5. Специална награда „Артист на Салона на изкуствата на НДК”за 2008 г.
за дългогодишно творческо сътрудничество с НДК и авторския спектакъл “Музата”
VI.2008 г.
6. CD Ако не успея да си тръгна към едноименната стихосбирка на Любима Грънчарова VI.2008 г.
7. Участие в три проекта на НБУ- модул ”Компютърно музициране”
7.1. концерти в НБУ 20.V, 4.VI, 19.VI.2008 г.
7.2. мега-концерт в Плевен 22.V. 2008 г.
8. CD албум Сливания издаден от SYNTHI MUSIC PRODUCTION-Tel Aviv VII.2008 г.
9. Божественото начало - мултимедийна оратория - импресия за синтетичен симфоничен оркестър, хор, солисти и електроника.
Премиера:Официален заключителен концерт на Международен Европейски ден
на еврейската култура, Младежки театър „Н. Бинев” 7.IX.2008 г.
Предпремиерни представяния на отделни части:
9.1. Международен форум - фестивал „Вселената на компютърната музика - Електроакустична есен - София 2005” 30.XI.2005г.
9.2. „XIII-ти Салон на изкуствата-2008” на НДК 12.VI.2008 г.
10. Представяне музиката на С.Лазаров - Салон на изкуствата„Амистад”-Пловдив
26.IХ.2008 г.
11. Фестивал „Звук и връзка”:
11.1. Авторска пиеса Звукови преживявания 3 за виолончело СБК,18.Х.2008 г.
11.2.Участие в произведението на Юлия Ценова …that is the Question камерна зала „България” 21.Х.2008 г.
12. Многократно излъчване на авторска музика и видеозаписи на концерти по радио- и телевизионни канали у нас и в чужбина през 2008 г.
13. Многократно излъчване в чужбина на филм Deathstalker IV-Match of Titans
с оригинална авторска музика-продукция на Concord –Holywood през 2008 г.
14. Многократни участия „на живо” в радио- и телевизионен ефир у нас и в чужбина през 2008 г.


Курсове от текущия семестър: