професор

проф. д-р Благой Видин

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Телефон:
0896636394
Приемно време:
Понеделник 16:00-18:00 0896646394 Vyber
bnvdin@yahoo.com I Корпус
Сряда 16:00-18:00 0896646394 Vyber
bnvdin@yahoo.com I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: