доцент

доц. д-р Соня Алексиева

Академична длъжност:
доцент
Телефон:
02/8110620
Приемно време:
Понеделник 16:15-18:00 Библиотека I Корпус
Сряда 12:00-14:30 Библиотека I Корпус

Професионална автобиография:


Доц. д-р Соня Алексиева е PR експерт с дългогодишен опит в областта на връзките с обществеността – с тясна специализация пъблик рилейшънс на туризма. Ръководител е на секция „Туризъм” в департамент „Бизнес администрация” на Нов български университет. Води курсовете в БФ „Туристическа реклама и връзки с обществеността”, „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Връзки с обществеността на културния туризъм”, „Управление на събития”, „Бизнескомуникации и делова кореспонденция”, както и няколко курса в МФ по PR, бизнескомуникации и др. Участва в изготвянето на няколко магистърски програми на НБУ и се включва в тях като преподавател.
Подготвя и чете първия български курс „Пъблик рилейшънс на културния туризъм” заедно с издаването на монографията „Връзки с обществеността на културния туризъм”. Автор е на стотици публикации и няколко книги в областта на туризма, културно-историческото наследство, пъблик рилейшънс и бизнескомуникациите. Между тях са „Изящните престъпления” (1991); „Човекът, който създаде „Етъра” - Книга за Лазар Донков” (1996); „История между сезоните – Книга за БХРА”, в два тома (2003, 2004); „Връзки с обществеността на културния туризъм” (2004); „Бизнескомуникации” (2006); „Пъблик рилейшънс – Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели” (2008); „България - Китай. Културен туризъм” (2009), „Бизнескомуникации” (2011); „Културният туризъм – мисията на Велико Търново” (2011) и др.
Член е на Международната организация на журналистите и писателите по туризма (FIJET), на Международната асоциация по пъблик рилейшънс (IPRA), на Международната федерация на журналистите (IFJ), на Българската асоциация по маркетинг (БАМ). Член е на Управителния съвет на Асоциацията на имиджмейкърите и специалистите по връзки с обществеността „Имагинес”. В продължение на 14 години е била PR на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). Сред учредителите е на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), на Балканския алианс на хотелиерските асоциации (BAHA), на Международната борса „Културен туризъм” - Велико Търново.
Участвала е с доклади в много международни и национални научни конференции в областта на научните й интереси: културен туризъм, пъблик рилейшънс, връзки с обществеността на културния туризъм, културно-историческо наследство, бизнескомуникации и др.
Като PR експерт е участвала в много международни и национални проекти в областта на туризма. Сценарист е на документални филми за културен туризъм, консултант и редактор на специализирани туристически издания, водещ на авторски рубрики за културен туризъм и др. Първият носител е на новоучредената награда „Личност с принос за развитието на културния туризъм в България”, присъждана за персонални заслуги за опазването на културното наследство, неговото популяризиране и представяне, получена на седмото Международно изложение „Културен туризъм” – Велико Търново през 2010 г.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: