Как се става преподавател в НБУ?

Ние в Нов български университет ценим хора, които се занимават с научни изследвания, публикуват активно и не се колебаят да работят в малки и големи, тясно специализирани и интердисциплинарни екипи. Нашите преподаватели не спират да се развиват, затова те обичайно участват в специализации и научни мрежи.

Ако Вие сте мотивирана личност, която не се страхува от разнообразието; човек, който се стреми към развитие и който с лекота споделя знанията си с многобройна аудитория; ако креативността съпътства всяко Ваше действие; ако умеете да привличате и задържате вниманието на хората и ако мечтаете да се развивате в авторитетна образователна среда като преподавател, НБУ е Вашето място.

Като част от голямото ни семейство ще спомогнете за осъществяване на високите цели, които сме си поставили, докато неотлъчно следваме мисията на НБУ като автономна либерална академична институция. С работата си ще допринесете за изграждането на предприемчиви, социално отговорни личности, които заедно с колегите си ще подготвите за динамично променящите се условията за живот в съвременна демократична България, обединена Европа и глобализиращия се свят.

С дейността си ще допринесете за напредъка на университетското образование чрез предоставяне на достъпно интердисциплинарно и специализирано обучение, както и чрез провеждане на научни изследвания по международни стандарти. Ще бъдете част от мащабен проект, в чиято основа е заложена мисията на НБУ - да поставя в служба на обществото своя академичен потенциал, както и да реагира на социалните и икономическите промени като участва в тях със свои проекти.

Повече информация относно изискванията и процедурите по заемане на длъжност „преподавател“ в Нов български университет ще откриете в приложената Наредба за развитие на академичния състав: